circle-cropped (1)

מכירת ההתרמה לשיקום תצוגת הקבע

של מוזיאון וילפריד ישראל

המכירה המוקדמת תפתח ביום רביעי 16/12/2020

Days
Hours
Minutes
Seconds

בחודש אוגוסט האחרון פרצו שודדים למוזיאון שלנו וגנבו עשרות פריטים יקרי ערך, נכסי תרבות, מתצוגת הקבע של אוסף מוזיאון וילפריד ישראל. על מנת לשקם את תצוגת הקבע נדרשים לנו משאבים רבים.
במכירת התרמה זו תוכלו לתמוך בשיקום המוזיאון, באמנים בשנה לא פשוטה זו, ולהתחדש ביצירת אמנות מקורית אחת או יותר לקראת השנה החדשה.
כלל ההכנסות מן המכירה יחולקו באופן שווה בין המוזיאן לאמנים.

מכירת ההתרמה לשיקום תצוגת הקבע

של מוזיאון וילפריד ישראל

המכירה המוקדמת תפתח ביום רביעי 16/12/2020

Days
Hours
Minutes
Seconds

בחודש אוגוסט האחרון פרצו שודדים למוזיאון שלנו וגנבו עשרות פריטים יקרי ערך, נכסי תרבות, מתצוגת הקבע של אוסף מוזיאון וילפריד ישראל. על מנת לשקם את תצוגת הקבע נדרשים לנו משאבים רבים.
במכירת התרמה זו תוכלו לתמוך בשיקום המוזיאון, באמנים בשנה לא פשוטה זו, ולהתחדש ביצירת אמנות מקורית אחת או יותר לקראת השנה החדשה.
כלל ההכנסות מן המכירה יחולקו באופן שווה בין המוזיאן לאמנים.